Chipshol en Schiphol schikken claims bouwverbod

De juridische strijd tussen Chipsol en Schiphol over gronden rondom de luchthaven is na 17 jaar eindelijk beëindigd.

Gebiedsontwikkelaar Chipshol en de Luchthaven Schiphol hebben een schikking getroffen over alle nog lopende claims inzake het Groenenbergterrein. Een dochtervennootschap van Chipshol, die schadeclaims tegen zowel de luchthaven als Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gewonnen, wordt door Schiphol overgenomen. In de koopsom zijn zowel de claim tegen Schiphol als tegen LVNL verdisconteerd. Hiermee komt na 17 jaar een einde aan de juridische strijd tussen Chipshol en Schiphol. Over de hoogte van de koopsom worden geen mededelingen gedaan. 

Het Groenenbergterrein, waarop Chipshol ruim 100.000 m2 logistieke faciliteiten wilde bouwen, was jarenlang de bron van een conflict tussen Chipshol enerzijds en Schiphol, de LVNL, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland anderzijds. Deze partijen hebben, zo blijkt uit diverse rechterlijke vonnissen, op onjuiste gronden de ontwikkeling van het Groenenbergterrein vanaf 1999 onmogelijk gemaakt. Om bebouwing te verhinderen werd de Operatie Groenenbergterrein in gang gezet die in 2003 resulteerde in een bouwverbod voor het hele terrein. Een groot aantal langlopende procedures was het gevolg, waarna Chipshol in 2014 besloot tot verkoop van het gehele terrein aan de Franse belegger AEW. Deze kreeg vervolgens toestemming voor de bouw van een logistiek complex dat groter en hoger was dan de voorgenomen bouwplannen van Chipshol.

In 2007 werden schikkingen getroffen met de gemeente Haarlemmermeer (zie persbericht) en de provincie Noord-Holland (zie persbericht), voor respectievelijk € 1 miljoen en € 12 miljoen. Schiphol werd in 2007 veroordeeld (zie vonnis) om een voorschot te betalen van € 19 miljoen, maar legde nog dezelfde dag beslag op de bankrekening. Onlangs, op 8 januari, werd ook de LVNL na 14 jaar procederen veroordeeld (zie vonnis) een schadevergoeding aan Chipshol te betalen, van € 19,2 miljoen.