Achterhoek wil 8.000 nieuwe woningen voor 2030

De zeven gemeenten in de Achterhoek (Gelderland) willen de komende jaren 8.000 nieuwe woningen gaan bouwen. Daarbovenop ziet het samenwerkingsverband nog ruimte voor 3.500 woningen extra na 2030.

Sinds het uitkomen van de plannen van ‘de kleine miljoen woningen’ van woominister De Jonge -de Nationale Bouw- en Woonagenda, zijn de zeven Achterhoekse gemeenten, ondernemers en organisaties als bouwondernemingen en woningcorporaties – verenigd in de thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs – samen opgetrokken om een haalbare bijdrage aan de ambitie van De Jonge te realiseren.

Overloop uit Randstad 

‘Wij werken graag mee aan de wens om fors meer woningen te realiseren’, aldus Arjen van Gijssel, wethouder gemeente Berkelland en voorzitter van de thematafel. Ten eerste voor de eigen, zeer voelbare, woningnood die ook in de Achterhoek diep is doorgedrongen. Ten tweede voor passende huisvesting van nieuw aan te trekken arbeidskrachten die we gezamenlijk vanuit de Achterhoek werven. En tot slot om aan de roep uit Den Haag gehoor te geven om overloop uit dichtbevolkte gebieden op te vangen.’

In oktober volgt een definitief bod voor een aandeel in het landelijke totaal vanuit de provincie Gelderland, waar de Achterhoek als een van de zes Gelderse woonregio’s deel van uitmaakt. Voor het provinciebod heeft de Achterhoek een aandeel van 8.000 woningen ingebracht.

Duurzaam en betaalbaar

Van te voren is nadrukkelijke getoetst of de toegezegde aantallen haalbaar zijn gelet op de huidige extra uitdagingen als de energielevering, personeelstekorten, verduurzaming en regelgeving. De bij het overleg betrokken bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties hebben toegezegd ‘voor de volle 200%’  te gaan voor het gestelde doel van 8.000 woningen. Hanke Struik, directeur-bestuurder van woningcorporatie ProWonen: ‘We zetten ons in voor woningen voor de juiste doelgroepen, onder andere jongeren en ouderen. Bovendien woningen die duurzaam en betaalbaar (in de sociale huur- en de koopsector) zijn.’

De regio geeft zichzelf extra ruimte met 3500 woningen bovenop de 8.000, die op basis van de toekomstige markt gecreëerd kunnen worden. Bovendien met een langere doorlooptijd, dus tot na het gestelde doel van 2030 in de Nationale Woon- en Bouwagenda. De definitieve landelijke verdeling is begin volgend jaar bekend.

Betere bereikbaarheid

Om het plan tot een succes te maken, heeft de Achterhoek ook voorwaarden neergelegd bij de provincie en het Rijk. De regio zet zich al geruime tijd in voor realisatie van de Regio Expres, een snellere treinverbinding Arnhem-Doetinchem, de doorontwikkeling van de N18 voor een snellere en veiliger autoverbinding, snelle fietsverbindingen en mobiliteitshubs.

De definitieve landelijke verdeling van de Nationale Bouw- en Woonagenda  is begin volgend jaar bekend.