‘Schaarste is het kernwoord voor Rotterdam’

In de regiospecial Zuid-Holland een interview met Marco Clarijs, City Leader Rotterdam CBRE.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 5, 20 mei 2022

‘Na jarenlange bovengemiddelde leegstand is al voor de coronapandemie uitbrak een omslag ontstaan naar schaarste aan goede kantoren. De periode 2017–2019 was een toptijd voor de Rotterdamse kantorenmarkt, met een opname van zo’n 150.000 m² per jaar. Met de komst van corona is de opname in de stad weer gedaald, maar schaarste is er nog altijd. We zien nog geen teruggave van gehuurde meters, maar de kans bestaat wel dat hier nog een vertragingseffect optreedt.

De nieuwe kreet in de markt is momenteel: ‘half the size, double the experience’. Een aantal corporates zal in de toekomst naar verwachting dan ook naar een ander type kantoor op zoek gaan. Het zal me niet verbazen als dat wat leegstand oplevert, maar dat zal zeker niet substantieel zijn. Veel zal ook afhangen van de economische en politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa, maar ook of de thuiswerktrend definitief wordt.

Rotterdam is als woonstad de laatste jaren aantrekkelijker geworden en dat zorgt voor een potentiële komst van werkgevers. Die moeten dan wel goede kantoorruimte kunnen vinden. Nu is er in het centrum links of rechts nog wel een verdieping te huur, maar zodra bedrijven metrages van boven de 3000 m² zoeken, moeten we nee verkopen. Het ontbreken van nieuwbouwontwikkelingen is hier mede debet aan. Daarbij loopt de stad het risico dat bedrijven voor Amsterdam kiezen, daar is nog wel nieuwbouw en zijn nog grotere metrages te huur.

Vanaf 2018 is vanuit de gemeente Rotterdam gezien weer wat meer ruimte voor nieuwbouw, maar binnenstedelijk ontwikkelen is complex en duurt lang. Een andere optie is om bestaande gebouwen te renoveren, zoals nu gebeurt met de herontwikkeling van de Beursgallery aan de kop van de koopgoot. Daar zat eerder Hudson’s Bay, voorheen V&D. Het warenhuis wordt getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw. Naast nieuwe winkelruimte, komen er op de bovenste vijf lagen kantoren, in totaal zo’n 20.000 m² aan vloeroppervlak. Daar staat straks een heel mooi centraal gelegen kantoor.’