Ruwe breuk tussen bouwer Schadenberg en operationeel directeur

Bouwer en ontwikkelaar Schadenberg Groep mag afscheid nemen van haar operationeel directeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft wel bepaald dat daar een stevig prijskaartje aan hangt, mede omdat het bedrijf hem op onjuiste gronden de wacht aanzegde.

Wat de rechtbank betreft mag Schadenberg per 1 oktober aanstaande officieel afscheid nemen van de operationeel directeur die sinds 1 januari 2018 voor een salaris van ruim € 10.000 per maand in die rol in dienst is van de bouwer en ontwikkelaar uit het Noord-Hollandse Hem. Een snelle zoektocht leert dat het moet gaan om Frank Brandhoff, die voor zijn aantreden bij Schadenberg in september 2017, bij diverse bedrijven binnen en buiten de bouwwereld leidinggevende functies op HR-vlak vervulde.

Ondanks zijn langjarige ervaring ontstaat er in oktober 2020 toch een conflict tussen Brandhoff en enig aandeelhouder en algemeen directeur van Schadenberg Janne van Excel. In een -vastgelegd en ondertekend- voortgangsgesprek geeft de algemene directeur aan dat de operationeel directeur in zijn optiek ten aanzien van een aantal competenties onvoldoende zou functioneren. Ook zou hij niet gegroeid zijn in zijn functie en niet of nauwelijks toegevoegde waarde hebben voor de organisatie.

Acht maanden later,  zo valt in een nieuw verslag van een “voortgangsgesprek”  te lezen, voldoet de operationeel directeur nog steeds niet aan de veronderstelde competenties, en wordt vermeld: “Ook de draagvlak binnen het MT neemt af”. Dit verslag is niet door Brandhoff ondertekend.

Werkplek leeggehaald

Eind november 2021 krijgt hij te horen dat er per 1 december 2021 een nieuwe financieel directeur zal worden aangesteld en dat die al zijn taken overneemt. Zijn werkplek wordt een paar dagen later leeggehaald om de plaats te maken voor de nieuwe financieel directeur. Nadien hebben de partijen nog wel over overleg gehad over herplaatsing, maar dat heeft geen resultaat gehad. Wel hebben Van Excel en Brandhoff nog enkele gesprekken over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst die de laatste opneemt. Daarin geeft Van Excel aan zich aan de eerder gemaakte afspraken, onder meer over winstdeling van 5% die zijn operationeel directeur geniet,  te zullen houden. Brandhoff erkent dat er voor hem geen rol meer is binnen de groep.

Omdat hij niet akkoord gaat met de nadien aangeboden vergoeding van 5.000 euro netto en een winstdeling van € 200.000 treffen beide partijen elkaar voor de rechter. Die constateert dat er inmiddels sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen en dat Schadenberg om die reden per 1 oktober 2022 afscheid mag nemen van haar operationeel directeur.

De prijs die het bedrijf hiervoor moet betalen is echter fors. Volgens de rechter is er bij het uiteindelijk onvermijdelijke einde aan de arbeidsovereenkomst sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de zijde van bouwer en ontwikkelaar. Schadenberg had zijn gewezen operationeel directeur niet of onvoldoende gewezen op zijn vermeende disfunctioneren, de benodigde verbeteringen en de gevolgen bij het uitblijven daarvan.

De rechtbank: ‘Ook op het niveau van een functie als die van [verweerder] geldt dat het om te beginnen aan Schadenberg als werkgever is om voldoende duidelijk te maken wat er mis is met het functioneren en een reële gelegenheid tot verbetering te geven. Als die duidelijkheid en gelegenheid ontbreekt, zoals hier het geval is, kan de verantwoordelijkheid voor een verbetertraject niet bij [verweerder] zelf worden gelegd.’

Positieve signalen

De rechter wees er bovendien op dat de arbeidsverhoudingen aanvankelijk niet verstoord waren en Brandhoff positieve signalen kreeg die eerder op tegendeel van disfunctioneren wezen. Zo stonden Brandhoff en Van Excel in december samen op de cover van businessblad Westfriese zaken en vertelde de operationeel directeur in het artikel onder meer trots over het winnen van de FD Gazellen Award voor snelgroeiende berdrijven. Ook kreeg de operationeel directeur in maart 2021 nog de credits voor het vinden van een financier, was hij in de periode juni tot en met oktober 2011 betrokken bij belangrijke overnames en betaalde zijn werkgever in die periode ook de kosten van de verbouwing van de woning van [verweerder] betaald tot een bedrag van ruim € 60.000. De rechtbank: ‘Schadenberg heeft de betekenis van deze signalen genuanceerd, maar die signalen zijn hoe dan ook niet goed te rijmen met een werkgever die in serieuze of ernstige mate het functioneren van een werknemer bekritiseert en op het punt staat de arbeidsrelatie te beëindigen.’

Tenzij Schadenberg haar ontslagverzoek nog intrekt moet het bedrijf Brandhoff een vergoeding van € 25.000 euro betalen, zijnde de 3 maanden salaris voor de periode oktober tot en met december 2022. De rechter gaat er daarbij vanuit dat de operationeel directeur waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 sowieso niet meer zou werken bij Schadenberg. Daarbovenop kent de rechter hem (als het bedrijf het ontslag niet intrekt) een transitievergoeding van ruim 52.000 euro toe.

De bouwer en ontwikkelaar moet ook over de brug komen met de winstdeling over de jaren 2018, 2019 en 2020 (in totaal een bedrag van € 485.939,85 bruto) en betaling van de 5% van de winst over 2021 binnen een maand na vaststelling van de definitieve jaarstukken en de winst.  

Laatste nieuws

Evenementen