Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland stopt per 31 december 2018

Het bestuur van de stichting ROZ Vastgoedindex heeft in overleg met haar participanten besloten haar activiteiten per 31 december 2018 te beëindigen en de stichting na bijna 24 jaar op te heffen.

In 1995 nam de stichting met enkele tientallen institutionele vastgoedbeleggers het initiatief om in samenwerking met IPD een vastgoedindex te publiceren aan de hand waarvan de beleggers hun eigen performance konden vaststellen. Na de verkoop van haar benchmarkactiviteiten in 2010 aan IPD heeft de stichting opgetreden als belangenbehartiger voor institutionele vastgoedbeleggers die deelnemer zijn van de IPD Nederlandse Vastgoed index. Door globalisering van de indices en het
toenemende aanbod van alternatieve benchmarks is het belang van de rol van de stichting in de afgelopen jaren afgenomen. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat bestuur en participanten hebben vastgesteld dat het in stand houden van de stichting niet langer noodzakelijk is. Voor zover belangenbehartiging nog nodig is zal dit in de toekomst door de IVBN worden voortgezet.
De stichting zal op 14 december 2018 een feestelijk afscheidsborrel houden om nog eenmaal terug te blikken op het belang van de stichting en de bijdrage die zij in de afgelopen 24 jaar heeft geleverd aan de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.