Nationale Omgevingsvisie moet helpen bij energietransitie, woningbouw en kringlooplandbouw

Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft minister Ollongren namens de betrokken ministers richting aan hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.