Taxaties

TAXATIES
 

Welke kennis heeft de taxateur nodig om relevant te blijven?

De traditionele rol van de taxateur bij het bepalen van de waarde verschuift, mede door de opkomst van slimme informatiesystemen. Opdrachtgevers willen van de taxateur meer ondersteuning bij investerings- of desinvesteringsbesluiten, waarbij het verschil tussen een economische (toekomstige) waarde en de actuele marktwaarde om de hoek komt kijken. Financiers willen meer inzicht in de vraag of een object op lange termijn voldoende geld genereert om rente en aflossing te betalen. Toezichthouders AFM en De Nederlandsche Bank willen meer inzicht in de systeemrisico’s die kunnen ontstaan door taxaties en waarderingen. Verwachting is dat net als elders in economie ‘economische waarde’ een grotere rol gaat spelen in het vastgoed. Welke kennis en vaardigheden heeft de taxateur nodig om met deze ontwikkeling mee te gaan?

Over deze stellingen willen wij een bijeenkomst organiseren op 13 december in Amsterdam.
Aanvang 15.30 uur einde 18.30 uur.

  • Startdatum: 13-12-2017
Inschrijven